Issue details

Penn Review of the Ethical Standards Framework

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 6 Sep 2021 by Standards Committee

Contact: Gareth Owens Email: gareth.legal@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Adolygiad Penn o’r Fframwaith Safonau Moesegol

Description (Welsh): Rhybuddio'r Pwyllgor am fodolaeth a llinell amser ar gyfer adolygiad o'r fframwaith cyfan ar gyfer hyrwyddo ymddygiad da sydd wedi'i gomisiynu gan Lywodraeth Cymru.

Decisions

Agenda items