Issue details

Pan Wales Standards Conference

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 6 Sep 2021 by Standards Committee

Contact: Gareth Owens Email: gareth.legal@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Cynhadledd Safonau Cymru Gyfan

Description (Welsh): Cynhelir Cynhadledd Safonau Cymru Gyfan bob dwy flynedd. Gohiriwyd cynhadledd y llynedd tan eleni ac mae Swyddogion Monitro yng ngogledd Cymru wrthi’n gwneud y trefniadau. Nod yr adroddiad hwn yw hysbysu’r Aelodau o raglen a fformat arfaethedig y Gynhadledd.

Decisions

Agenda items