Issue details

Pension Administration/Communication Update

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 1 Sep 2021 by Clwyd Pension Fund Committee

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad Gweinyddu Pensiwn/ Cyfathrebu

Description (Welsh): Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor mewn perthynas â materion gweinyddu a chyfathrebu

Decisions

Agenda items