Issue details

Amendments to the Planning Code of Practice

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 30 Sep 2021 by Constitution and Democratic Services Committee

Contact: Matthew Georgiou Email: matthew.georgiou@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diwygiadau i God Ymarfer Cynllunio

Description (Welsh): I adolygu Cod Ymarfer Cynllunio yn unol â phenderfyniad y Pwyllgor a’r Cyngor yn gynharach yn y flwyddyn.

Decisions

Agenda items