Issue details

Penn Review of the Ethical Standards Framework

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 1 Nov 2021 by Standards Committee

Contact: Gareth Owens Email: gareth.legal@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Adolygiad Penn o’r Fframwaith Safonau Moesegol

Description (Welsh): Rhannu’r adroddiad a baratowyd gan Richard Penn yn dilyn ei adolygiad o’r Fframwaith Safonau Moesegol ac ymateb LlC (os yw ar gael)

Decisions

Agenda items