Issue details

Public Services Ombudsman for Wales (PSOW) Casebook Issue 25 (January 2021 – March 2021)

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 1 Nov 2021 by Standards Committee

Contact: Matthew Georgiou Email: matthew.georgiou@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Llawlyfr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC) Rhifyn 25 (Ionawr 2021 – Mawrth 2021)

Description (Welsh): Hysbysu’r Pwyllgor am gyhoeddiadau diweddaraf Llyfr Achos Cod Ymddygiad Ombwdsmon y Gwasanaethau Cyhoeddus.

Decisions

Agenda items