Issue details

Social Services Workforce - Child Care Social Workers

To discuss options to support the recruitment and retention of experienced level 3 child care social workers in Social Services

Decision type: Allweddol

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 13/10/2021

Report Type: Strategic;

Decision due: 19 Oct 2021 by Cabinet

Lead member: Cabinet Member for Corporate Services, Deputy Leader of the Council and Cabinet Member for Social Services and Wellbeing

Lead director: Chief Officer (Social Services), Senior Manager, Human Resources & Organisational Development

Department: Social Services

Title (Welsh): Gweithlu Gwasanaethau Cymdeithasol - Gweithwyr Cymdeithasol Gofal Plant

Description (Welsh): Mae mwy a mwy o bwysau i recriwtio a chadw gweithwyr cymdeithasol gofal plant lefel 3 profiadol. Mae gwaith rhagweithiol yn cael ei wneud i reoli ac ymateb i’r heriau cenedlaethol a rhanbarthol hyn. Fodd bynnag, mae pwysau yn y farchnad wedi gwaethygu ac mae angen dybryd i alinio â marchnad newidiol i sicrhau bod gennym ni ddigon o allu a chadernid i ymgymryd â’n dyletswyddau statudol.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Social Services Workforce