Issue details

Responsible Investment Roadmap – Analysis for Climate Transition

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 10 Nov 2021 by Clwyd Pension Fund Committee

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Map ffordd Buddsoddiad Cyfrifol – Dadansoddiad ar gyfer Trawsnewid Hinsawdd

Description (Welsh): Rhoi dadansoddiad i Aelodau'r Pwyllgor ar gyfer trawsnewid hinsawdd ac i ystyried a chytuno y dylai swyddogion gychwyn ymgynghoriad ar newidiadau priodol i’r Datganiad Strategaeth Buddsoddiad.

Decisions

Agenda items