Issue details

Cyber Security

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 10 Nov 2021 by Clwyd Pension Fund Committee

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Seiberddiogelwch

Description (Welsh): Rhoi adroddiad a chyflwyniad i Aelodau’r Pwyllgor ar ganfyddiadau cychwynnol yr ymchwiliadau ynghylch rheoli risgiau seiber.

Decisions

Agenda items