Issue details

Multi-location Meetings and future meetings model- progress report

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 17 Nov 2021 by Constitution and Democratic Services Committee

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Cyfarfodydd aml leoliad a’r model ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol – adroddiad cynnydd

Description (Welsh): I roi gwybod i’r pwyllgor am y cynnydd presennol.

Agenda items