Issue details

Examination of the Flintshire Local Development Plan – Position Update and Matters Arising Changes

To seek approval of the Local Development Plan (LDP) Examination Matters Arising Changes and additional evidence (Dee Catchment Phosphorous Reduction Strategy) and for these to be published for public consultation.

Decision type: Allweddol

Decision status: For Determination

Notice of proposed decision first published: 23/11/2021

Report Type: Strategic;

Decision due: 30 Nov 2021 by Cabinet

Lead member: Cabinet Member for Planning, Public Health and Public Protection

Lead director: Chief Officer (Planning, Environment and Economy)

Department: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Archwiliad o Gynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint - Diweddariad ar y sefyllfa a newidiadau materion sy’n codi.

Description (Welsh): Bod y Cabinet yn cymeradwyo Archwiliad CDLl Newidiadau Materion sy’n Codi a thystiolaeth ychwanegol (Strategaeth Lleihau Ffosfforws Dalgylch Dyfrdwy) a bod y rhain yn cael eu cyhoeddi mewn ymgynghoriad cyhoeddus.

Documents

  • Examination of the Flintshire Local Development Plan – Position Update and Matters Arising Changes