Issue details

Risks and Issues within Portfolios and Feedback from Overview & Scrutiny

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 6 Jan 2022 by Recovery Committee

Contact: Ceri Shotton, Committee Officer Email: ceri.shotton@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Risgiau a Materion o fewn Portffolios ac Adborth o Drosolwg a Chraffu

Description (Welsh): Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf ar y risgiau pennaf/cyfredol o fewn y pum portffolio ac adborth ar y risgiau hynny a ystyriwyd gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu.

Decisions

Agenda items