Issue details

National Forum for Standards Committee Chairs

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 10 Jan 2022 by Standards Committee

Contact: Chief Officer (Governance) (Tracey Cunnew).

Title (Welsh): Fforwm Cenedlaethol ar gyfer Cadeiryddion Pwyllgorau Safonau

Description (Welsh): Ystyried a ddylai fod fforwm cenedlaethol ar gyfer Cadeiryddion Pwyllgorau Safonau o fath tebyg i Fforwm Aelodau Annibynnol Gogledd a Chanolbarth Cymru

Decisions

Agenda items