Issue details

Denbighshire & Flintshire Joint Archive Project

To seek authorisation to accept a Heritage Lottery Fund grant, HLF, should it be offered, and an agreement to enter into a contract with Denbighshire County Council, relative to their proportion of the capital funding match, and the collaborative service arrangements that are integral to the delivery of the project, and the future of the joint archive service.

Decision type: Key

Decision status: For Determination

Notice of proposed decision first published: 24/01/2022

Report Type: Strategic;

Decision due: 15 Feb 2022 by Cabinet

Lead member: Leader of the Council

Lead director: Chief Officer (Education and Youth)

Department: Education and Youth

Title (Welsh): Prosiect Archifau ar y cyd Sir Ddinbych a Sir y Fflint

Description (Welsh): Derbyn awdurdodiad y Cabinet i dderbyn grant Cronfa Dreftadaeth y Loteri (os caiff ei gynnig) ac i ymrwymo i gontract gyda Chyngor Sir Ddinbych, sydd a wnelo â’u cyfran nhw o’r cyllid cyfalaf cyfatebol, ac i’r trefniadau gwasanaeth ar y cyd sy’n hanfodol i ddarparu’r prosiect ac i ddyfodol y gwasanaeth archifau ar y cyd.

Documents

  • Denbighshire & Flintshire Joint Archive Project