Issue details

Funding, Flight-Path and Risk Management Framework

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 9 Feb 2022 by Clwyd Pension Fund Committee

Contact: Sharon Thomas, Committee Officer Email: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Fframwaith Rheoli Risg, Llwybr Hedfan a Chyllid

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor ar y sefyllfa cyllido, a gweithrediad y fframwaith rheoli risg a llwybr hedfan gan gynnwys protocol dechrau dileu risg lefel cyllido.

Decisions

Agenda items