Issue details

Investment Strategy Statement

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 9 Feb 2022 by Clwyd Pension Fund Committee

Contact: Sharon Thomas, Committee Officer Email: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Datganiad Strategaeth Fuddsoddi

Description (Welsh): Darparu Aelodau’r Pwyllgor gyda Datganiad Strategaeth Fuddsoddi diwygiedig er mwyn ei nodi, gwneud sylwadau a chymeradwyo yn dilyn ymgynghoriad gyda Chyflogwyr.

Decisions

Agenda items