Issue details

Asset Pooling and WPP Annual Updates

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 9 Feb 2022 by Clwyd Pension Fund Committee

Contact: Sharon Thomas, Committee Officer Email: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Cyfuno Asedau a Diweddariad Blynyddol Partneriaeth Pensiwn Cymru

Description (Welsh): Darparu Aelodau’r Pwyllgor gyda diweddariad ar Fuddsoddiadau Cyfuno Asedau yng Nghymru, gan gynnwys cyflwyniadau gan Weithredwr Partneriaeth Pensiwn Cymru a Darparwr Datrysiad Rheoli Buddsoddiadau.

Decisions

Agenda items