Issue details

Clwyd Pension Fund Separate Managed Account

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 9 Feb 2022 by Clwyd Pension Fund Committee

Contact: Sharon Thomas, Committee Officer Email: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Cyfrif a Reolir Ar Wahân Cronfa Bensiynau Clwyd

Description (Welsh): Darparu Aelodau’r Pwyllgor gydag adroddiad a chyflwyniad gan Capital Dynamics ar weithredu Cyfrif a Reolir Ar Wahân ar gyfer Cronfa Bensiynau Clwyd i fuddsoddi mewn prosiectau ynni glân uniongyrchol yng Nghymru.

Decisions

Agenda items