Issue details

Corporate Recovery Risk Profile

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Proffil Risg Adferiad Corfforaethol

Description (Welsh): Adolygu’r Gofrestr Risg ddiweddaraf ar gyfer Adferiad Corfforaethol.

Agenda items