Issue details

Position statement on risks for each Portfolio

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 3 Mar 2022 by Recovery Committee

Contact: Ceri Shotton, Committee Officer Email: ceri.shotton@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Datganiad o’r sefyllfa o ran risgiau ar gyfer pob Portffolio

Description (Welsh): Galluogi adolygiad o’r cynnydd a wnaed yn erbyn risgiau portffolio ers yr adroddiad cyntaf i’r Pwyllgor ym mis Mehefin 2021.

Agenda items