Issue details

Community Asset Transfer Update

To provide an annual update on the Business Plan for Holywell Leisure Centre and Cambrian Aquatics.

Decision type: Non-key

Decision status: Deleted

Notice of proposed decision first published: 08/03/2022

Report Type: Operational;

Department: Housing and Communities

Title (Welsh): Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Drosglwyddo Asedau Cymunedol

Description (Welsh): Darparu diweddariad blynyddol ar y Cynllun Busnes ar gyfer Canolfan Hamdden Treffynnon a Cambrian Aquatics.