Issue details

Induction Programme for Councillors

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 6 Jun 2022 by Standards Committee

Contact: Chief Officer (Governance) (Tracey Cunnew).

Title (Welsh): Rhaglen Gynefino ar gyfer Cynghorwyr

Description (Welsh): Hysbysu’r Pwyllgor am y sesiynau hyfforddiant moesegol i’w darparu fel rhan o’r rhaglen gynefino ar gyfer Cynghorwyr ar ôl yr etholiadau

Decisions

Agenda items