Issue details

Governance Update and Consultations

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 15 Jun 2022 by Clwyd Pension Fund Committee

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad Llywodraethu ac Ymgynghoriadau

Description (Welsh): Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor ar faterion llywodraethu

Decisions

Agenda items