Issue details

Funding, Flight-Path and Risk Management Framework

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 15 Jun 2022 by Clwyd Pension Fund Committee

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Fframwaith Rheoli Risg, Llwybr Hedfan a Chyllid

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau’r Pwyllgor ar y sefyllfa cyllido, a gweithrediad y fframwaith rheoli risg a llwybr hedfan.

Decisions

Agenda items