Issue details

Rolling Review of the Constitution

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 4 Jul 2022 by Standards Committee

Contact: Democracy & Governance Manager (Tracey Cunnew).

Title (Welsh): Adolygiad Parhaus o’r Cyfansoddiad

Description (Welsh): Cytuno ar raglen i adolygu’r holl Godau a Phrotocolau yn y Cyfansoddiad yn ystod tymor pum mlynedd y Cyngor hwn.

Decisions

Agenda items