Issue details

Forward Work Programme and Action Tracking

To consider the Forward Work Programme of the Community & Housing Overview & Scrutiny Committee and to inform the Committee of progress against actions from previous meetings.

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 01/09/2022

Report Type: Operational;

Decision due: 14 Dec 2022 by Community & Housing Overview & Scrutiny Committee

Lead director: Community and Education Overview & Scrutiny Facilitator

Department: Governance

Title (Welsh): Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ac Olrhain Camau Gweithredu

Description (Welsh): Ystyried Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai a rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y cynnydd yn erbyn camau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Forward Work Programme and Action Tracking