Issue details

Update on the Creation of National Forum for Independent Members

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 5 Sep 2022 by Standards Committee

Contact: Gareth Owens Email: gareth.legal@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad ar greu Fforwm Cenedlaethol i Aelodau Annibynnol

Description (Welsh): Rhoi diweddariad i’r Pwyllgor ynghylch a oes digon o gefnogaeth i sefydlu Fforwm Cenedlaethol i Aelodau Annibynnol

Agenda items