Issue details

Rolling Review of the Members Code of Conduct

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 7 Nov 2022 by Standards Committee

Contact: Chief Officer (Governance) (Tracey Cunnew).

Title (Welsh): Adolygiad Treigl o God Ymddygiad yr Aelodau

Description (Welsh): Rydym yn adolygu pob Cod a Phrotocol o leiaf unwaith ymhob tymor o’r Cyngor er mwyn sicrhau eu bod yn berthnasol ac yn gyfoes. Hwn yw’r adolygiad ar gyfer Cod Ymddygiad yr Aelodau.

Decisions

Agenda items