Issue details

Public Services Ombudsman for Wales’ “My Findings” Publication

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 7 Nov 2022 by Standards Committee

Contact: Chief Officer (Governance) (Tracey Cunnew).

Title (Welsh): Cyhoeddiad ‘Ein Canfyddiadau’ Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Description (Welsh): Ystyried crynodeb o achosion oedd a wnelont â honiadau o dorri Cod Ymddygiad yr Aelodau (‘y Cod’), fel y cyhoeddwyd gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC)yn ei gyhoeddiad “Ein Canfyddiadau” (“Ein Canfyddiadau”).

Decisions

Agenda items