Issue details

Changes to the Code of Conduct following the Rolling Review

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 9 Jan 2023 by Standards Committee

Contact: Chief Officer (Governance) (Tracey Cunnew).

Title (Welsh): Newidiadau i’r Cod Ymddygiad yn dilyn yr Adoygiad Parhaus

Description (Welsh): Cytuno ar y drafft manwl gywir o’r newidiadau y cytunwyd arnynt mewn egwyddor fel rhan o’r adolygiad parhaus o’r Cyfansoddiad yng nghyfarfod mis Tachwedd 2022.

Decisions

Agenda items