Issue details

Clwyd Pension Fund Annual Report including Accounts 2021/22

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 23 Nov 2022 by Clwyd Pension Fund Committee

Contact: Ceri Shotton, Committee Officer Email: ceri.shotton@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol Cronfa Bensiynau Clwyd yn cynnwys Cyfrifon 2021/22

Description (Welsh): Darparu Aelodau’r Pwyllgor ag Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Cronfa Bensiynau Clwyd a archwiliwyd ar gyfer eu cymeradwyo, a’r adroddiad archwilio allanol.

Decisions

Agenda items