Issue details

Draft Funding Strategy Statement

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 23 Nov 2022 by Clwyd Pension Fund Committee

Contact: Ceri Shotton, Committee Officer Email: ceri.shotton@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Datganiad Strategaeth Gyllido Drafft

Description (Welsh): Darparu Aelodau’r Pwyllgor â chanlyniadau’r Prisiad Actiwaraidd cychwynnol a’r Datganiad Strategaeth Gyllido drafft i’w ystyried, adolygu a’i gymeradwyo ar gyfer ymgynghori gyda Chyflogwyr.

Decisions

Agenda items