Issue details

Funding, Flight-Path and Risk Management Framework

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 23 Nov 2022 by Clwyd Pension Fund Committee

Contact: Ceri Shotton, Committee Officer Email: ceri.shotton@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Fframwaith Rheoli Risg, Llwybr Hedfan a Chyllid

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor ar y sefyllfa gyllido, a gweithrediad y fframwaith rheoli risg a llwybr hedfan.

Decisions

Agenda items