Issue details

Economic and Market Update, and Investment Strategy and Manager Summary

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 23 Nov 2022 by Clwyd Pension Fund Committee

Contact: Ceri Shotton, Committee Officer Email: ceri.shotton@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad ar yr Economi a’r Farchnad, a’r Strategaeth Fuddsoddi a Chrynodeb Rheolwyr

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor ar yr economi a’r farchnad a pherfformiad y Gronfa a Rheolwyr y Gronfa.

Decisions

Agenda items