Issue details

Investment and Funding Update

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 23 Nov 2022 by Clwyd Pension Fund Committee

Contact: Ceri Shotton, Committee Officer Email: ceri.shotton@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad ar Fuddsoddi ac Ariannu

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor ar faterion buddsoddi ac ariannol a darparu’r ymateb ar gyfer y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Cymru a Lloegr); Llywodraethu ac adrodd ar ymgynghoriad risgiau newid hinsawdd i’w cymeradwyo.

Decisions

Agenda items