Issue details

Supplier Contracts

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 23 Nov 2022 by Clwyd Pension Fund Committee

Contact: Ceri Shotton, Committee Officer Email: ceri.shotton@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Contractau Cyflenwyr

Description (Welsh): Gofyn i Aelodau’r Pwyllgor gymeradwyo estyniadau i gontractau Cronfeydd amrywiol a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar y Link Fund Solutions Limited.

Decisions

Agenda items