Issue details

Cyber Strategy work programme

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 23 Nov 2022 by Clwyd Pension Fund Committee

Contact: Ceri Shotton, Committee Officer Email: ceri.shotton@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Rhaglen waith Strategaeth Seiber

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor ar waith strategaeth seiber y Gronfa yn cynnwys canlyniadau asesiad seiber Cyngor Sir y Fflint.

Decisions

Agenda items