Issue details

Survey on the Production of Councillor Newsletters

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 6 Mar 2023 by Standards Committee

Contact: Chief Officer (Governance) (Tracey Cunnew).

Title (Welsh): Arolwg Cynhyrchu Newyddlenni Cynghorwyr

Description (Welsh): Cynhelir arolwg bob tymor y Cyngor, i weld a yw Aelodau angen/ eisiau defnyddio adnoddau’r Cyngor i gyhoeddi Newyddlenni ar gyfer eu Ward. Diben yr adroddiad hwn yw ceisio cymeradwyaeth i wneud hynny’r tymor hwn

Decisions

Agenda items