Issue details

Forward Work Programme and Action Tracking (E&E OSC)

To consider the Forward Work Programme of the Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee and to inform the Committee of progress against actions from previous meetings.

Type: Information Only

Notice of proposed decision first published: 28/11/2022

Report Type: Operational;

Considered on: 18 Apr 2023 by Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee

Lead director: Environment and Social Care Overview & Scrutiny Facilitator

Department: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ac Olrhain Camau Gweithredu

Description (Welsh): Ystyried Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi a rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y cynnydd yn erbyn camau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Forward Work Programme and Action Tracking (E&E OSC)