Issue details

Annual Governance Statement 2021/22 Mid-year Progress Report

To provide the Governance and Audit Committee with an update of the progress made against managing the issues identified within the 2021/22 Annual Governance Statement.

Decision type: Allweddol

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 04/01/2023

Report Type: (All Report Types);

Decision due: 22 Mar 2023 by Governance and Audit Committee

Lead director: Chief Officer (Governance)

Department: Governance

Title (Welsh): Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2021/22 Adroddiad Cynnydd Canol Blwyddyn

Description (Welsh): Darparu diweddariad i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio o'r cynnydd a wnaed yn erbyn rheoli'r materion a nodwyd o fewn Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2021/22.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Annual Governance Statement 2021/22 Mid-year Progress Report