Issue details

Rolling Review of the Employees Code of Conduct

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 6 Mar 2023 by Standards Committee

Contact: Chief Officer (Governance) (Tracey Cunnew).

Title (Welsh): Adolygiad Treigl o God Ymddygiad y Gweithwyr

Description (Welsh): Fel rhan o’r adolygiad treigl o’r Cyfansoddiad, mae angen i ni ystyried a oes angen unrhyw ddiwygiadau i’r Cod Ymddygiad y Gweithwyr i’w ddiweddaru.

Decisions

Agenda items