Issue details

Pay Policy Statement for 2023/24

All local authorities are required to publish their Pay Policy Statement by April annually. The Pay Policy Statement presented within this report is the eleventh annual Statement published by Flintshire County Council.

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 07/02/2023

Decision due: 23 Feb 2023 by Flintshire County Council

Lead director: Chief Executive, Corporate Manager, People and Organisational Development

Department: People and Resources

Title (Welsh): Datganiad Polisiau Tal Ar Gyfer 2023/24

Description (Welsh): Mae’n ofynnol bod bob cyngor yn cyhoeddi eu Datganiad ar Bolisïau Tâl erbyn mis Ebrill bob blwyddyn. Y Datganiad ar Bolisïau Tâl a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yw’r unfed ar ddeg Datganiad blynyddol a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir y Fflint.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Pay Policy Statement for 2023/24