Issue details

FUL/000776/22 - Full application - New, two storey 240 FTE Place Welsh Medium Primary School building and 30 Place PTE Nursery. New, partial two storey wrap around childcare, Welsh Immersion and Community building. Project associated external works,

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Contact: Claire Morter Email: claire.e.morter@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): FUL/00776/22 - Cais llawn - Adeilad Ysgol Gynradd Gymraeg 240 FTE Place newydd a 30 Meithrinfa Lle'r PTE. Lapio deulawr newydd, rhannol deulawr o amgylch gofal plant, trochi Cymraeg ac adeilad Cymunedol. Project associated external works, gan gynnwys triniaethau ffiniau, mannau mynediad newydd i gerddwyr, trefniadau parcio newydd a mynediad i gerbydau estynedig oddi ar Ffordd Dewi, Y Fflint

Description (Welsh): Fel yn yr adroddiad

Decisions

Agenda items