Issue details

Response to the Welsh Gvernment consultation on implementing the Penn Review

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 15 May 2023 by Standards Committee

Contact: Gareth Owens Email: gareth.legal@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Ymateb i ymgynghoriad Lywodraeth Cymru ar weithredu’r Adolygiad Penn.

Description (Welsh): Ymateb i bapur ymgynghori wedi’i gyflwyno gan Lywodraeth Cymru gyda’u cynigion ar gyfer gweithredu’r Adolygiad Penn.

Decisions

Agenda items