Issue details

Planning for Dark Night Skies SPG

To formally adopt a Supplementary Planning Guidance Note on Planning for Dark Night Skies relating to lighting in the Clwydian Range and Dee Valley Area of Outstanding Natural Beauty (AONB), following earlier adoption by Wrexham and Denbighshire.

Decision type: Allweddol

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 24/03/2023

Report Type: Operational;

Decision due: 25 Apr 2023 by Cabinet

Lead member: Cabinet Member for Planning, Public Health and Public Protection

Lead director: Chief Officer (Planning, Environment and Economy)

Department: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Cynllunio ar gyfer CCA Awyr Dywyll

Description (Welsh): I fabwysiadu Canllawiau Cynllunio Atodol yn ffurfiol ar Gynllunio ar gyfer Awyr Dywyll sy’n ymwneud â goleuadau yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE), Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ar ôl iddo gael ei fabwysiadu’n gynharach yn Wrecsam a Sir Ddinbych.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Planning for Dark Night Skies SPG