Issue details

Independent Member attendance at Committee Meetings.

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 3 Jul 2023 by Standards Committee

Contact: Gareth Owens Email: gareth.legal@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Presenoldeb Aelodau Annibynnol Ymweliadau â Chyfarfodydd Pwyllgor.

Description (Welsh): Bod y Pwyllgor yn cytuno ar rota o ymweliadau mewn Cyfarfodydd Pwyllgor a'r canllawiau ar sut y dylid eu cynnal.

Decisions

Agenda items