Issue details

To present the annual self-evaluation report of Education Services in Flintshire

The Education & Youth Portfolio undertakes an annual self-evaluation of the provision of education services to provide assurance to members that standards of education in Flintshire are good and that the needs of children and young people are being met. The report is produced in line with the Estyn Inspection Framework for Local Government Education Services.

Decision type: Key

Decision status: For Determination

Notice of proposed decision first published: 07/09/2023

Report Type: Operational;

Decision due: 19 Sep 2023 by Cabinet

Lead member: Cabinet Member for Education, Welsh Language and Culture

Lead director: Chief Officer (Education and Youth)

Department: Education and Youth

Title (Welsh): Cyflwyno adroddiad hunanwerthuso blynyddol Gwasanaethau Addysg Sir y Fflint

Description (Welsh): Mae’r Portffolio Addysg ac Ieuenctid yn hunanwerthuso’i wasanaethau addysg bob blwyddyn er mwyn rhoi sicrwydd i’r aelodau bod safonau addysg yn Sir yn Fflint yn dda a bod anghenion plant a phobl ifanc yn cael eu diwallu. Cynhyrchir yr adroddiad yn unol â Fframwaith Arolygu Estyn ar gyfer Gwasanaethau Addysg Llywodraeth Leol.

Decisions

Agenda items

Documents

  • To present the annual self-evaluation report of Education Services in Flintshire.