Issue details

Investment and Funding Update

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 30 Aug 2023 by Clwyd Pension Fund Committee

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad ar Fuddsoddi ac Ariannu

Description (Welsh): Darparu diweddariad i Aelodau'r Pwyllgor ar faterion buddsoddi ac ariannol Cronfa Bensiynau Clwyd.

Decisions

Agenda items