Issue details

Economic and Market Update, and Investment Strategy and Manager Summary

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 30 Aug 2023 by Clwyd Pension Fund Committee

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad ar yr Economi a'r Farchnad a'r Strategaeth Fuddsoddi a Chrynodeb Rheolwyr

Description (Welsh): Darparu diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar yr economi a’r farchnad a pherfformiad y Gronfa a Rheolwyr y Gronfa.

Decisions

Agenda items