Issue details

Forward Work Programme and Action Tracking (EY& C)

To consider the Forward Work Programme of the Education Youth

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Notice of proposed decision first published: 29/11/2023

Report Type: Operational;

Decision due: 1 Feb 2024 by Education, Youth & Culture Overview & Scrutiny Committee

Lead member: Cabinet Member for Corporate Services

Lead director: Chief Officer (Governance)

Department: Governance

Title (Welsh): Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred

Description (Welsh): I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Forward Work Programme and Action Tracking (EY& C)